Gerbiamieji, Maloniai kviečiu pagal galimybes paremti 
Gerumo dienos (11.13) iniciatyvą – padovanoti 66-ioms 
Lietuvos viešosioms bibliotekoms VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ 
išleistų kompaktinių plokštelių rinkinius.

valanda kai esi...

Onės Baliukonytės, Gražinos Cieškaitės, Aldonos Puišytės ir Dalios Saukaitytės lyriką
skaito Rūta Staliliūnaitė, fortepijonu skambina Julius Andrejevas

„METŲ“ METAI

Kristijono Donelaičio poemą „Metai“, pasakėčias ir eilėraščius skaito Klaipėdos aktoriai, dainuoja Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis „Aušrinė“

virš viso pasaulio...

Liudviko Ježio Kerno „Ferdinandas Nuostabusis“,
Natanielio Niumano „Kamilės ir Domo kosminiai nuotykiai“, Antuano de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“, Hanso Kristiano Anderseno pasakos. Skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas

moon moods

Debiutinis Julijos Jačėnaitės autorinių dainų albumas

PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA

Džonio Griuelo „Skudurinės Onutės pasakėles“, iš anglų k. vertė Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė, skaito Rūta Staliliūnaitė, autorines dainas dainuoja Ilona Papečkytė

MANO VIEŠPATs - LAIKas...

Marinos Cvetajevos lyriką skaito Dalia Rasa Jankauskaitė, fortepijonu skambina prof. Birutė Vainiūnaitė  

Vieno 6 CD rinkinio kaina 
(su pakuotės ir siuntimo išlaidomis) 50,00 eurų.
Norint įgyvendinti sumanymą – padovanoti bibliotekoms 
66 rinkinius (iš viso 396 CD), būtina surinkti 3300,00 eurų sumą, 
o tai yra nemenkas iššūkis, todėl bet kokio dydžio 
Jūsų parama būtų labai vertinga.

Paramos ir papildomos informacijos, jeigu pageidaujate, 
kad Jūsų dovanojamą 6 CD rinkinį (ar kelis rinkinius) 
išsiųsčiau konkrečiai bibliotekai (bibliotekoms), 
lauksiu iki 2022 m. lapkričio 11 d.
 
 Sąskaitos Nr. LT77 7300 0100 8729 9446 | Swedbank, AB
Viešoji įstaiga „Vieno aktoriaus teatras“ | kodas 300065264
Pagal pervestą sumą išrašysiu Jums sąskaitą faktūrą.

Apie iniciatyvos rėmėjų indėlį informuosiu visuomenę spaudoje,
interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose.
 Labai tikiuosi Jūsų gerumo, todėl iš anksto nuoširdžiai dėkoju.

Pagarbiai ir su geriausiais linkėjimais ‒ Sigutis Jačėnas
 VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ vadovas