VIENO AKTORIAUS TEATRAS

Viešoji įstaiga įsteigta 2004 m. lapkričio 4 d. Per 19 veiklos metų:

 
PARENGĖME ŠEŠIS TV KULTŪROS LAIDŲ CIKLUS (~200 LAIDŲ), DVIDEŠIMT RADIJO POKALBIŲ IR SKAITINIŲ CIKLŲ (~1500 LAIDŲ);
surengėme dvylika poezijos ir muzikos švenčių (~100 kūrybos vakarų, koncertų, susitikimų);
IŠLEIDOME PENKIASDEŠIMT KETURIS ALBUMUS (IŠ VISO 67 KOMPAKTINES PLOKŠTELES), SUKŪRĖME DOKUMENTINĮ VIDEOFILMĄ SU ATGIMIMO DIENA!“.