GERA KLAUSYTI!

Literatūrinis-muzikinis kioskas

VIRŠ VISO PASAULIO
Skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas | Liudvikas Ježis Kernas FERDINANDAS NUOSTABUSIS | Antuanas de Sent-Egziuperi MAŽASIS PRINCAS | Natanielis Niumanas KAMILĖS IR DOMO KOSMINIAI NUOTYKIAI | Hansas Kristianas Andersenas PASAKOS | CD trukmė 8 val. | MP3 formatas | €8.00 | UŽSAKYTI
MOON MOODS
Debiutinis Julijos Jačėnaitės autorinių dainų albumas | €8.00 | UŽSAKYTI

VALANDA KAI ESI | PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA 
2CD | Rūta Staliliūnaitė skaito Onės Baliukonytės, Gražinos Cieškaitės, Aldonos Puišytės, Dalios Saukaitytės lyriką. KOMPOZITORIUS JULIUS ANDREJEVAS | €10.00 UŽSAKYTI

PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA | VALANDA KAI ESI
2CD | Rūta Staliliūnaitė skaito Džonio Griuelo „Skudurinės Onutės pasakėles“ (vertė Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė). Autorines dainas dainuoja Ilona Papečkytė | €10.00 | UŽSAKYTI

VISI UŽ LIETUVĄ,
TĖVYNĘ LIETUVĄ
Sigutis Jačėnas skaito Vydūno knygos Mano Tėvynė fragmentus | Ramūnas Abukevičius kalbina Vaclovą Bagdonavičių | Bendra trulmė 3 val. 50 min. | MP3 formatas | €8.00 | UŽSAKYTI

VISAS DONELAITIS
Klaipėdos aktoriai skaito Kristijono Donelaičio kūrybą: poemą Metai, pasakėčias, eilėraščius. Dainuoja Juodkrantės L. Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis Aušrinė | Bendra trukmė 3 val. 40 min.| MP3 formatas | €10.00 | UŽSAKYTI
44 čiulbėjimaI
1965-2008 metų Poezijos pavasario laureatų eilėraščius skaito aktoriai | €8.00 | UŽSAKYTI

33 sonetai
William Shakespeare sonetus (vertė Sigitas Geda) skaito Ramūnas Šimukauskas, muzika Arno Mikalkėno | €8.00 | UŽSAKYTI

valhala
Rimvydo Stankevičiaus eilėraščius skaito Andrius Bialobžeskis, muzika Domanto Razausko | €8.00 | UŽSAKYTI

Skaito Olita DautartaitĖ
2CD | Romualdas Granauskas Pasijos pagal Joną | Jonas Strielkūnas Mūsų dvasios gyvens inkiluos | €10.00 | UŽSAKYTI

PILIGRIMO KELIU
DEDIKACIJA ADOMUI MICKEVIČIUI | SKAITO VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ IR PETRAS VENSLOVAS. KOMPOZITORIUS VIDMANTAS BARTULIS | €8.00 | UŽSAKYTI
LAIKAS - MANO VIEŠPATS...
MARINOS CVETAJEVOS LYRIKĄ ORIGINALO KALBA SKAITO DALIA RASA JANKAUSKAITĖ. FORTEPIJONU SKAMBINA PROF. BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ | €8.00 | UŽSAKYTI
bistro
Gintaro Patacko dainuojamoji poezija. Muzikos autorius ir atlikėjas Alfredas Kukaitis | €8.00 | UŽSAKYTI

išėjęs miestas
Kęstučio Navako ir Gintaro Patacko dainuojamoji poezija. Muzikos autorius ir atlikėjas Alfredas Kukaitis | €8.00 | UŽSAKYTI

kajokas
Donaldo Kajoko dainuojamoji poezija. Muzikos autorius ir atlikėjas Alfredas Kukaitis | €8.00 | UŽSAKYTI

LAIKO ORNAMENTAI
PROF.PRANCIŠKAUS NARUČIO 2CD RINKINYS, DEDIKUOTAS KLAIPĖDOS FAKULTETŲ DŽIAZO KATEDRAI | €10.00 | UŽSAKYTI