SIGUTIS JAČĖNAS <TEGU@SUKASIPLANETOS.NET>  SKIRTA LATGA, AUKSĖ | 2023-01-30 (PRIEŠ 11 DIENŲ) 


Laba diena,

Nors praėjo jau nemažai laiko, bet iki 02.26 dar šiek tiek yra, todėl noriu dar kartą pasiaiškinti ir paprašyti atsižvelgti į visas aplinkybes, sudarant skirto finansavimo sutartį | https://www.latga.lt/latga-fondai/kvf/ Pasikartosiu, kad Kūrybinės veiklos fondui paraišką teikiau VšĮ Vieno aktoriaus teatras vardu. Taip, įrašiau Sigutis Jačėnas, nes esu VšĮ Vieno aktoriaus teatras vadovas. O kaip kitaip pati įstaiga gali pateikti paraišką, jeigu ne atstovaujančio asmens vardu? 

Atkreipiu dėmesį, kad diską gamins ir visas išlaidas apmokės taip pat VšĮ Vieno aktoriaus teatras, nors viską pasirašysiu aš, Sigutis Jačėnas, bet įstaigos vardu. Galų gale, paraiškoje esu nurodęs, kad „Projektas bus viešinamas vykdytojo VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ svetainėse | http://vienoaktoriausteatras.sukurta.mano-svetaine.lt/ 

Prašau šį mano laišką persiųsti Asociacijos LATGA Tarybai. Esu tikras, jeigu Tarybos nariai įsigilintų į situaciją, yra tikimybė, kad galėtų į mano prašymą atsižvelgti. Nes tiesą sakant tai yra nonsensas, kad asmeniui skiriama parama, iš kurios tarsi iš atlygio išskaičiuojamas GPM, nors realiai ji bus panaudojama įstaigos leidžiamo CD parengimo ir gamybos išlaidoms apmokėti. O paraiškos formoje derėtų ateityje patikslinti punktą Paraišką pateikęs asmuo, t.y. pridėti būtinybę aiškiai pasirinkti kas teikia - privatus asmuo ar juridinis asmuo. Tuomet tokių nesusipratimų tikrai nebūtų. 

p.s. Tuo pačiu, negaliu neišreikšti nusivylimo, kad Muzikos autorių fondui pateikta mano paraiška dėl simbolinės paramos jubiliejiniam gražiausių autorinių dainų CD ir videokoncertui buvo atmesta https://www.latga.lt/latga-fondai/maf/  Pirmą kartą taip atidžiai tyrinėjau vardus ir pavardes autorių, kuriems (kai kam jau nebe pirmą kartą) buvo skirta nuo 2500 iki 5000 eurų. O prieš Kalėdas sulaukiau net trijų sveikinimų iš visuomene@latga.lt adresais sigutis.jacenas@gmail.com , sukasiplanetos@gmail.com , tegu@sukasiplanetos.net su palinkėjimu, kad „...LATGA taptų tikrais autorių namais, kuriuose kiekvienas jaustumėtės laukiamas ir mylimas“. Nors esu narys beveik nuo pat asociacijos gyvavimo pradžios, deja, niekada nesijaučiau nei laukiamas, nei mylimas... 60-metis būna tik kartą gyvenime ir visai nežinia kurią akimirką jis netikėtai gali pasibaigti :(

Su geriausiais  Sigutis Jačėnas
VšĮ Vieno aktoriaus teatras vadovas
Tel. +370 656 57011