Jačėnienė, televizijos režisierė, TV ir radijo laidų autorė, vedėja, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė
Jačėnaitė, TV laidų vedėja, dainų autorė ir atlikėja, muzikos teorijos ir fortepijono mokytoja. Gyvena, kuria, koncertuoja Šiaurės Anglijoje

Jačėnas, dramos teatro aktorius, režisierius, TV ir radijo laidų vedėjas, literatūros ir muzikos vakarų organizatorius, kompaktinių plokštelių leidėjas